PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hoveniersbedrijf Toine van der Ven, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hoveniersbedrijf Toine van der Ven verstrekt.

Toine van der Ven is de Functionaris Gegevensbescherming van Hoveniersbedrijf Toine van der Ven Hij is te bereiken via Toine@hoveniersbedrijftoinevanderven.nl of via 06-20694211.

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM Hoveniersbedrijf Toine van der Ven GEGEVENS NODIG HEEFT

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Hoveniersbedrijf Toine van der Ven uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Hoveniersbedrijf Toine van der Ven verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG Hoveniersbedrijf Toine van der Ven GEGEVENS BEWAART

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar toine@hoveniersbedrijftoinevanderven.nl. Hoveniersbedrijf Toine van der Ven zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hoveniersbedrijf Toine van der Ven maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hoveniersbedrijf Toine van der Ven verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hoveniersbedrijf Toine van der Ven op via toine@hoveniersbedrijftoinevanderven.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hoveniersbedrijf Toine van der Ven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoveniersbedrijftoinevanderven.nl is een website van Hoveniersbedrijf Toine van der Ven.

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven is als volgt te bereiken
Postadres: Hogestraat 15, 4011 KA Zoelen
Vestigingsadres: Hogestraat 15, 4011 KA Zoelen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59916427
BTW  ID: NL002317130B30
Telefoon: 06-20694211
E-mailadres: toine@hoveniersbedrijftoinevanderven.nl