PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hoveniersbedrijf Toine van der Ven, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hoveniersbedrijf Toine van der Ven verstrekt. Hoveniersbedrijf Toine van der Ven kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM Hoveniersbedrijf Toine van der Ven GEGEVENS NODIG HEEFT

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Hoveniersbedrijf Toine van der Ven uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Hoveniersbedrijf Toine van der Ven GEGEVENS BEWAART

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar toine@hoveniersbedrijftoinevanderven.nl. Hoveniersbedrijf Toine van der Ven zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hoveniersbedrijf Toine van der Ven maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hoveniersbedrijf Toine van der Ven verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hoveniersbedrijf Toine van der Ven op via toine@hoveniersbedrijftoinevanderven.nl

Hoveniersbedrijftoinevanderven.nl is een website van Hoveniersbedrijf Toine van der Ven.

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven is als volgt te bereiken
Postadres: Hogestraat 15
Vestigingsadres: Hogestraat 15
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59916427
BTW  ID: NL002317130B30
Telefoon: 06-20694211
E-mailadres: toine@hoveniersbedrijftoinevanderven.nl