Disclaimer

Disclaimer voor http://www.hoveniersbedrijftoinevanderven.nl/

Eenmanszaak (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Hoveniersbedrijf Toine van der

Ven, verleent u hierbij toegang tot http://www.hoveniersbedrijftoinevanderven.nl/ en publiceert hier

ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud

aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://www.hoveniersbedrijftoinevanderven.nl/ is bedoeld als vrijblijvend en niet

als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen

gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Eenmanszaak.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoveniersbedrijf Toine van der Ven spant zich in om de inhoud van

http://www.hoveniersbedrijftoinevanderven.nl/ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op http://www.hoveniersbedrijftoinevanderven.nl/ aangeboden materialen worden aangeboden

zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk

moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hoveniersbedrijf Toine van der Ven.

In het bijzonder zijn alle prijzen op http://www.hoveniersbedrijftoinevanderven.nl/ onder

voorbehoud van type­ en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen

aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op http://www.hoveniersbedrijftoinevanderven.nl/ opgenomen hyperlinks naar websites of

diensten van derden kan Hoveniersbedrijf Toine van der Ven nimmer aansprakelijkheid

aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hoveniersbedrijf

Toine van der Ven.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder

schriftelijke toestemming van Hoveniersbedrijf Toine van der Ven, behoudens en slechts voor

zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke

materialen anders aangegeven is.